Tjänster för hela livscykeln

Vårt branschoberoende erbjudande är utformat för industriföretag som äger produkter där optik eller elektronik är en kritisk beståndsdel. Vi hjälper både dem som vill nå serieproduktion eller de som vill optimera redan befintliga produkter med avseende på prestanda, kvalitet och kostnad.

Våra kundsamarbeten omfattar branschledare inom en bredd av marknadssegment från automation till logistik och lantbruk. Bredden av erfarenheter från vitt skilda marknadssegment gör att vi vet vad som krävs för att möta och överträffa även de högsta kvalitetskraven.

Vårt erbjudande

Vi har sammanfattat vårt erbjudande i tre delar: optisk expertis, industrialisering och prototyper samt serieproduktion. Här kan du läsa mer om vart och ett av våra erbjudanden:

Så utvecklar vi er konkurenskraft

Vi hjälper våra kunder att uppnå konkurrensfördelar genom att fokusera på en eller flera av följande aspekter:

Fokus på kvalitet

Ett kärnvärde hos många framgångsrika företag är att aldrig kompromissa med kvalitet. Det gäller även för oss. Mättekniska och optiska sensorer används ofta inom kvalitetssäkring och har därför en nyckelroll för hela företagets framgång över tid. Vi säkerställer hög standard med avseende på kvalitet i alla våra processer.

Strategiska inköp

Utifrån våra kunders inköpsstrategi utreder vi en bredd av alternativ och samarbetsformer för att säkerställa korta ledtider och hög leveransprecision.

Minskade kostnader

Som en naturlig del av vår industrialiseringsprocess når vi minskade kostnader genom effektiva produktionsupplägg, konkurrenskraftiga logistikupplägg hos leverantörer och kvalitetssäkrade leverantörer.

Lansering

Tiden det tar för en produkt att nå marknaden spelar ofta en avgörande roll. På dagens snabbrörliga marknader har den som snabbast kan leverera en konkurrenskraftig produkt en stor fördel. Vår erfarenhet och vårt tekniska kunnande gör oss till ett tryggt val för kunder som kräver snabba processer med sikte på serieproduktion.

 

Kontakta oss

Har du några tankar eller frågor? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.