Prototyper

Prototyper används för att undersöka hur väl en produkt uppfyller tänkta specifikationer. Framtagningen är ofta kritisk för hela utvecklingsprojektet. I den här fasen är det därför särskilt viktigt med en snabb process eftersom förseningar ofta innebär kostnader, främst indirekt genom uteblivna intäkter.

Vi utvärderar alltid förutsättningarna för en långsiktig och effektiv produktion. Av den anledningen återkopplar vi alltid kring eventuella brister och förbättringsområden. Det är särskilt viktigt med en tydlig och effektiv färdväg till färdig prototyp eftersom det skyddar utvecklingsprojektets tidsplan och ledtid. Med processer som kännetecknas av hög tillgänglighet, flexibilitet och nära samarbete med våra kunder och leverantörer säkerställer vi effektiv prototyptillverkning.

 

Kontakta oss

Har du några tankar eller frågor? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.