Industrialisering och prototyper

Att ta en produkt från utvecklingsstadiet hela vägen till serietillverkning kräver hög teknisk kompetens, noggrannhet och ett långsiktigt perspektiv. Vi säkerställer rätt funktionalitet utifrån granskningar av underlag, toleranser, komponenter och inför produktionstester för produktkritiska funktioner.

Vi erbjuder snabb och flexibel framtagning av prototyper och driver industrialiseringsprocesser med sikte på serietillverkning. De perspektiv som styr vår arbetsprocess kan sammanfattas genom följande:

Materialanskaffning och logistikupplägg

Utgående från våra omfattande leverantörsnätverk kan vi säkerställa rätt val av leverantörer och upprätta leverantörsavtal. Vi säkrar alltid leverantörernas förmåga att leverera önskad kvalitet i produktkritiska områden. Alla underlag granskas också inför tillverkning utifrån ett producerbarhetsperspektiv.

God producerbarhet

Vi skapar produktionsupplägg och -flöden och utvärderar produktens producerbarhet i tidiga utvecklingsfaser. Vi tar också fram metoder för spårbarhet av nyckelkomponenter samt rätt fixturer, testrustning och kalibreringsmetoder för produktionen.

Verifiering och validering

Vi bygger prototyper för att verifiera produkter och förserier som kan nyttjas i valideringen av marknad.

Prototyper

Prototyper används för att undersöka hur väl en produkt uppfyller tänkta specifikationer. Framtagningen är ofta kritisk för hela utvecklingsprojektet, där det är särskilt viktigt med en snabb process, eftersom förseningar ofta innebär kostnader, främst indirekt genom uteblivna intäkter.

Vi utvärderar alltid förutsättningarna för en långsiktig och effektiv produktion. Av den anledningen återkopplar vi alltid kring eventuella brist- och förbättringsområden i våra projekt.

Därför är det särskilt viktigt med tydliga och effektiva färdvägar till färdig prototyp eftersom det skyddar utvecklingsprojektets tidplan och ledtid. Vi säkerställer effektiv prototyptillverkning genom processer som kännetecknas av hög tillgänglighet, flexibilitet och nära samarbete med kunder och leverantörer.

 
 
 

Kontakta oss

Har du några tankar eller frågor? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.